foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

5* - 5 sa zvezdicom

Analize

TV Košava i Blic

Autor: Jefimija Kolašinac

Naučni esej - analiza medijskog dnevnika     

Prema podacima Minastarstva prosvete u Srbiji ima 915 hiljada učenika. Ipak, medijski prostor koji  se učenicima (deci) posvećuje je veoma mali, gotovo nikakav. Naime, na osnovu praćenja dva medija TV,, Košava" i dnevnih novina ,,Blic" uvidela sam da se o deci veoma malo govori, a što je još i poražavajuće bilo je slučajeva da i kada se govorilo o najmlađim građanima naše zemlje u pojedinim prilozima; odnosno člancima oni se čak ni likom ne pojavljuju, a izjave umesto njih daju roditelji.

Opširnije: TV Košava i Blic

Magyar Szó i TV Fox

Autor: Eleonora Horvat

Naučni esej - analiza medijskog dnevnika

Tokom analiziranja prisustva dece u medijima došla sam do zaključka da ne možemo o svim medijima govoriti uopšteno, već da svaki medij ima svoj stav prema deci i da ga posebno treba tretira. U analiziranju dnevnih novina „Magyar Szó” naišla sam na dobar primer medija koji se bavi decom, dok praćenje televizije „Fox” se pokazao kao veoma loš primer televizije koja decu potpuno ignoriše.

Opširnije: Magyar Szó i TV Fox

TV Panonija i Politika

Autor: Vesna Rajković

Naučni esej - analiza medijskog dnevnika

U periodu od 9. oktobra do 19. novembra 2009. godine pratila sam koliko, kako, kada i zašto pojedini mediji izveštavaju o deci ili koriste decu u određenim situacijama. Sedam dana sam pratila sadržaje Televizije Panonija i pet dana sadržaje dnevnog lista „Politika“. Cilj istraživanja je bio da se utvrdi kako mediji prikazuju decu odraslima, odnosno u programima koji nisu označeni kao dečiji programi/sadržaji u novinama namenjeni deci. S obzirom na to da mediji kreiraju javno mnenje, praćenjem ovih medija može se lako uočiti kakvu sliku dece serviraju Televizija „Panonija“ i list „Politika“ svom auditorijumu, koji brojčano gledano i nije tako mali.

Opširnije: TV Panonija i Politika

TV Apolo i Građanski list

Autor: Vladislava Rudić

Naučni esej - analiza medijskog dnevnika

Istraživanje je pokrenuto sa ciljem da utvrdimo koliko i na koji način su deca prisutna u medijima. Sedam nedelja sam pratila Apolo televiziju, počev od 11.10.2009.godine. Nakon toga istaživanje je nastavljeno u štampanim medijima, Građanski listi u trajanju od pet nedelja. Zejednička osnovica jesta ta što su ovi mediji sa lokalnom zonom pokrivenošću.

Opširnije: TV Apolo i Građanski list

Kurir i TVB92

Autor: Jelica Vukašinović

Naučni esej - analiza medijskog dnevnika

Dnevne novine „Kurir“ sam analizirala tokom sedam nedelja: četvrtak 8.10, petak 16.10, subota 24.10, nedelja 1.11, ponedeljak 2.11, utorak 10.11 i sreda 18.11.2009. godine. Tokom pet sedmica pratila sam televiziju „B92“: četvrtak 26.11, petak 4.12, subota 12.12, nedelja 20.12 i ponedeljak 21.12.2009. godine u vremenu od 19 od 23 časa. „Kurir“ smatram senzacionalističkim novinama, sklonim skandalima i  koje su na strani opozicije, usmerene ka starijoj publici , uglavnom iz unutrašnjosti. „B92“ je proevrposki orjentisana televizija kojoj su ciljna grupa obrazovana i mlada populacija. Izabrala sam sa analiziram ova dva medija upravo zbog njihove suprotnosti, jer su oba nacionalno rasprostranjeni i jer se moglo očekivati prisustvo dece.

Opširnije: Kurir i TVB92