foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

5* - 5 sa zvezdicom

Iz čika Jovinog "Nevena"

Svi znamo ko je bio pesnik za decu Jovan Jovanović Zmaj. Zbog velikog doprinosa srpskom pesništvu, a posebno zbog velike ljubavi prema deci, svi ga od milošte zovemo čika Jova Zmaj. Pisao je pesme, priče, uređivao novine, a bio je i lekar. Mnoge generacije odrasle su uz njegov list "Neven", koji je i danas primer za dobre dečije novine.
Prvi broj "Nevena" objavljen je 1880. godine, a sa povremenim prekidima on izlazi sve do danas. Sam Zmaj je uređivao novine dok nije umro 1904. godine, nakon čega su ovaj posao preuzeli njegovi sledbenici. U mnogo čemu čika Jova i "Neven" bili su preteče: prvi objavljen strip, prvi novinarski tekstovi u stihovima, prvi objavljeni aforizmi, prva razglednica na svetu... Na ovom mestu predstavićemo vam ponešto zanimljivo, objavljeno još u prvom broju "Nevena", kao deo onoga po čemu je ovaj list bio i ostao poznat i hvaljen sve do današnjih dana.

BRZALICE

Čika Jova je brzalice nazivao rečenicama "za prekrhavanje" ili, što bi se danas reklo, "lomljenje" jezika. Zasnovane su na igrama reči i slova, a osim što duhovito zvuče, one su i vrlo korisne. Brzalice vežbaju i svi glumci radi pravilnijeg izgovora reči. Naš savet je da ih isprobate i vidite koliko ste vešti u brzom i tačnom izgovoru, bez greške.

ČEMUL' ĆE VIĆI MIĆINE ĆEMANE?

TU KOBILA, TU KOLIBA; TU SE KOBILA UKOLIBILA.

KO NIJE ZA PO SATA SIT ZASITIĆE L' SE ZA SAT?

METEORI MERE MORE; MORE POREMETI METEORE.

PICA POP PO PEPELU; PADA PEP'O PO POPU.

GRK SE GRMA MRKO GLEDI. MRK JE GRK, I BRK MU JE MRK.

PROTA SE PORTOM ŠETA; PORTIN PROTA, PROTINA PORTA.

PERA REPU BERE; BERA REPU PERE.

Ovo su bile brzalice objavljene u čika Jovinom "Nevenu", a mi vam navodimo još neke:

POP POKOPA POPU POPA U PETAK NA PETROVDAN.

OTUD' IDE CRN TRN, DA OTKINE CRNOM TRNU CRN VRH; CRN TRNČE, NE OTKINI CRNOM TRNU CRN VRH.

JAVOROV JARAM, JAVOROVA RALICA- RALO DRVO JAVOROVO.

SVAKA SVRAKA SKAKA NA DVA KRAKA.

RASKISELIŠE LI TI SE OPANCI?

NA VRH BRDA VRBA MRDA.

­­­­­

POSLOVICE

Za svoj najveći zadatak Zmaj je smatrao učenje mladih mudrosti. Najviše je verovao u decu, njima se najviše i obraćao. Smatrao je da je najkorisnije ulagati u decu, jer će nam ona svojim znanjem to višestruko vratiti. U "Nevenu" je zato zabeležio i neke poslovice za decu.

Put, kojim vrlina ide, zove se rad.

Mačka, koja ti se ulaguje, najpre će da te ogrebe.

Drvo se oslanja na drvo, a čovek na čoveka.

Pre nego što ćeš da govoriš, promisli dobro, kome ćeš govoriti i šta ćeš mu govoriti.

Ima ljudi, koji bi hteli celim svetom da vladaju, a ne mogu ni sami sobom da gospodare.

U gunguli svetskoj čuvaj se da ne padneš; ko tu padne, svi prelaze preko njega.

Bolje je biti mali gazda, nego veliki sluga.

Ko hoće ma u kojoj struci da bude dobar majstor, mora: znati, moći i hteti.

Što si prećutao, to možeš u zgodno vrema uvek još reći; ali što si u nevreme izustio, to ne možeš više izbrisati.

MUDRI ODGOVORI

Šta je najsjajnije? Čisto i pošteno ime.

Šta je najdragocenije? Dobar i iskren prijatelj.

Šta je najlepše? Priroda.

Šta je najveće? Prostor - jer on sve može da obuvati.

Šta se najlakše može izgubiti? Zdravlje.

Šta je najjače? Nužda - jer ona sve savlada.

Šta je najplemenitije? Žrtvovati se za drugoga.