foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

5* - 5 sa zvezdicom

Naučni rad

Interesovanje za specijalizovane dečije TV kanale među učenicima osnovnih škola

Autor: Nikoleta Pajić

Seminarski rad

Sažetak: Učenici osnovnih škola značajan deo slobodnog vremena provode uz televiziju, a sve veći broj specijalizovanih kablovskih kanala namenjenih njihovom uzrastu pružaju im dodatni povod da se još više posvete ovoj aktivnosti. Iako specijalizovani kanali za decu uživaju veliku popularnost među učenicima osnovnih škola u Vojvodini, više je njih koji komercijalne TV stanice navode kao svoje omiljene. Interesovanje za dečije kanale zavisi od uzrasta, pola i mesta stanovanja osnovaca. Mlađi učenici više gledaju specijalizovane dečije kanale od starijih, koji svoju pažnju preusmeravaju ka kanalima zabavnog karaktera, uključujući i komercijalne kanale sa nacionalnom frekvencijom. Kada je u pitanju pol, veća popularnost dečijih kanala uočena je kod devojčica, a na ovakvu raspodelu interesovanja utiče programska šema kanala i različit način trošenja budžeta slobodnog vremena. Veće interesovanje za dečije kanale uočeno je u mestima sa većim brojem stanovnika, jer tamo postoji više korisnika usluga kablovskih operatera koji nude ove kanale u okviru svojih osnovnih paketa. Velika popularnost specijalizovanih dečijih kanala, čiju okosnicu čine crtani filmovi strane produkcije dokaz je da deca najveći deo vremena provode uz zabavne sadržaje, dok su obrazovni i informativni programi u drugom planu.

Ključne reči: deca, televizija, kablovski kanali, dečiji kanali, crtani filmovi.

Opširnije: Interesovanje za specijalizovane dečije TV kanale među učenicima osnovnih škola

Prisustvo i uloga interneta u životu dece

Autor: Tijana Stanojev 

Seminarski rad

Sažetak: Internet je sve prisutniji u životima svih građana, a samim tim i dece. Analiza je pokazala da deca u dve trećine slučajeva internet koriste radi zabave. Najveći broj dece ne provodi mnogo vremena koristeći internet, ali to vreme provodi vrlo nekvalitetno. U našem društvu ne postoji razvijena svest o potencijalnim opasnostima interneta i deca ga većinom koriste bez ikakve kontrole.

Ključne reči: internet, kompjuter, internet sadržaji, kontrola, zabava, socijalizacija.

Opširnije: Prisustvo i uloga interneta u životu dece

Deca i vanškolske aktivnosti

Autor: Milan Kodžo

Seminarski rad

Pod vanškolskim aktivnostima smatraju se sve izborne aktivnosti dece školskog uzrasta koje nisu u vezi sa redovnim planom i programom za razred koji pohađaju. To su razne sekcije, dodatni kursevi, sportske i umetničke aktivnosti. Osim što kod dece razvijaju lična interesovanja, uz ovakve aktivnosti deca uče da od najranijeg doba budu odgovorni prema svojim obavezama i da ih izvršavaju na vreme. S druge strane, treba imati u vidu da na svakoj od tih aktivnosti ima neka odrasla osoba koja decu nadzire i stalno upućuje na pravila. Pri tome se može osiromašiti dečja spontanost, kreativnost i mašta.

Opširnije: Deca i vanškolske aktivnosti

Deca na internetu

Autor: Milica Kravić

Seminarski rad

Sažetak: Prema istraživanju studenata završne godine Žurnalistike Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, koje je sprovedeno krajem 2010.godine, ispitane su navike i odnos prema medijima i kulturi koji imaju deca trećeg, četvrtog i petog razreda osnovne škole, U anketi je učestvovalo 409 ispitanika iz 19 škola u Vojvodini. U ovom radu analizirani su samo oni odgovori koji se odnose na fenomen interneta i na njegovu zastupljenosti kod najmlađih. Dok koriste računar više od 80 odsto vremena provode na internetu i to najčešće radi zabave. Što se tiče njihovih navika, može se zaključiti da deca veoma često posećuju internet, većina to čini svakodnevno, između pola sata i sat na dan. Najveći problem sa kojima se susreću najmlađi, a koji će sve više uticati i na odrasle je nedovoljna kontrola dece prilikom korišćenja interneta. Poražavajući rezultati ankete ukazuju na to da skoro polovinu ispitane dece između 9 i 11 godina, ne nadgleda niko.

Ključne reči: internet, deca, opasnosti, kontrola, roditelji, škola.

Opširnije: Deca na internetu

Internet - dečiji prijatelj ili ne

Autor: Jelena Jovičić

Seminarski rad

Sažetak: Kompjuteri i internet su postali deo svakodnevnice i na taj način postali i sastavni deo razvoja deteta. Problem predstavlja način na koji se internet koristi kod dece i sadržaji koji okupiraju dečiju pažnju. Jedan od problema, koji se takođe pojavio u istraživanju Odseka za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, jeste i to što roditelji ne kontrolišu koliko vremena deca provedu na internetu i sadržaje koje posećuju. Rad „Internet – dečiji prijatelj ili ne“, posvećen je analizi ovih rezultata, kao i mogućim rešenjima.

Ključne reči: deca, internet, kompjuter, istraživanje, tehnologija, slobodno vreme.

Opširnije: Internet - dečiji prijatelj ili ne