foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

5* - 5 sa zvezdicom

Pravo je da znaš svoja prava

 

Draga deco, da li ste znali da kao i odrasli i vi imate svoja prava? Dečija prava su napisana u dokumentu koji se zove Kovencija o dečijim pravima. Ovaj dokument je usvojen 1989. godine u Ujedinjenim nacijama i u njemu se nalaze sva  prava koja pripadaju vama , deci.

Vaša osnovna dečija prava su:

· Da budete dete do osamnaeste godine.

· Svako dete ima prava na život.

· Od rodjenja imate prava na svoje roditelje, svoje ime i svoju nacionalnost.

· Imate prava da živite u svojoj zemlji, zabranjeno je prebacivanje i nevraćanje dece iz inostranstva.

· Svako dete ima prava da slobodno izražava svoje mišljenje.

· Imate prava da tražite i primate informacije ali da pri tome poštujete i prava drugih ljudi.

· Država u kojoj živite je obavezna da poštuje prava i obaveze vaših roditelja da vas usmeravaju kako bi ste ostvarili svoje pravo na slobodu misli, svesti i veroispovesti.

· Pravo svakog deteta je da se slobodno igra sa drugom decom.

· Niko ne sme da se meša u vašu porodicu i dom i da napada vašu čast i ugled.

· Decu treba zaštititi od informacija i materijala štetnih za njihovo dobro.

· Svako od vas ima prava da bude zaštićeno od svih oblika nasilja ,povređivanja i zlostavljanja.

· Imate pravo na obrazovanje, sto zavisi od vaše licnost, talenta i sposobnosti.

· Vase pravo je da budete zaštićeni od upotrebe droge i od seksualnog zlostavljanja.

· Država je dužna da spreči otmice i trgovinu decom.

· Ni jedno dete ne sme biti mučeno ili kažnjavano .

· I odrasli treba da znaju da postoje neotuđiva prava svakog deteta i tako treba i da se ponašaju.

Deco, ovo su vaša osnovna prava i niko vam ih ne sme uskratiti.

Rastite, učite i slobodno se razvijajte u lepoti života koji je pred vama!