foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

5* - 5 sa zvezdicom

Crvena knjiga životinja

 

Foto (Apolonov leptir): www.mountaintour1.blogspot.rs

Crvena knjiga je spisak svih vrsta životinja koje bi mogle ubrzo da nestanu sa naše planete. To je knjiga upozorenja, koja treba da nas opomene i da nam pomogne da spasemo ove vrste pred izumiranjem. Neke od ugroženih vrsta u Srbiji jesu orao krstaš, stepski soko, patka njorka, puh, apolonov leptir, jazavac, jež, i mnoge druge.

Foto (Puh orašar): www.hlasek.com

Životinje možemo da spasemo tako što staništa na kojima žive proglasimo ,,zaštićenim”. To znači da se na ovim mestima posebno pazi na uticaj ljudi, na lov, zagađenost, branje biljaka, seču stabala i sve drugo što može da ima posledice na biljne i životinjske vrste. U Vojvodini ima 132 zaštićena područja, a neka od poznatijih jesu: Nacionalni park ,,Fruška gora”, Park prirode ,,Palić”, Specijalni rezervat prirode ,,Deliblatska peščara”, Specijalni rezervat prirode ,,Obedska bara”, Strogi prirodni rezervat ,,Rtanj”, Predeo izuzetnih odlika ,,Radan”, Nacionalni park ,,Tara”.

Foto (Orao krstaš): www.agroklub.rs

Sve što radimo ima uticaj na prirodu oko nas. Ako bacimo otpatke u kantu za smeće, ono neće odleteti i uznemiravati ptice ili završiti u reci, već će biti odneto na posebno mesto. Kada je zima, možemo da napravimo kućicu za ptice i da ostavljamo hranu na terasi ili u dvorištu, kako bismo im pomogli da prezime u gradu. Kada vidimo napuštenu kucu, možemo joj pomoći tako što ćemo je nahraniti i napraviti sklonište od kutije i starog prekrivača. Takođe, ako ugasimo svetlo kada nismo u sobi i uvek zavrnemo česmu što pre, mnogo ćemo učiniti za sve životinje, biljke i nas same.