foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

5* - 5 sa zvezdicom

Ko su novinari?

 

Svakodnevno ste u prilici da čitate novine, surfujete internetom, gledate televiziju ili slušate radio. Ukoliko ste se nekada zapitali ko piše tekstove za novine i internet ili pravi TV i radio emisije, odgovor je - novinari.

Posao kojim se bave novinari zove se novinarstvo. Njihov zadatak je da pišu o problemima, važnim događajima i ljudima. Novinari su tu kako bi informisali, obrazovali i zabavili ljude. Njih svaki dan čitaju i gledaju milioni ljudi, koji veruju u ono što su pročitali ili čuli. Zbog toga je jako bitno, da se na jasan, zanimljiv i istinit način objašnjavaju i najteži problemi. Pojam novinarstva se u početku odnosio na prenošenje aktuelnih događaja široj publici preko štampanih novina, ali se sa razvojem novih tehnologija, poput radija, televizije i interneta, značenje pojma proširilo. Danas novinarstvo obuhvata sve štampane, elektronske i digitalne medije preko kojih se prenose aktuelna dešavanja. Novinarstvo i novinare ljudi često mešaju sa književnošću i književnicima. Međutim, postoje razlike između njih. Dok književnik najčešće piše o događajima i ljudima koji nisu stvarni, novinari se bave aktuelnim i stvarnim dešavanjima. Danas novinarstvo može da se studirati na osam fakulteta u Srbiji. Jedan od njih je i Filozofski fakultet u Novom Sadu, na kojem postoji Odsek za medijske studije. Studenti ovog Odseka pišu priloge za ovaj sajt. Svaki novinar, bilo da piše za novine ili sajt, ili da radi na radiju i televiziji, treba da bude pismen, radoznao, pričljiv, dobro obavešten, strpljiv i darovit. Bogato znanje, lako i brzo shvatanja suštine, velika volja za rad i napredovanje, kao i jednostavan, razumljiv stil izražavanja takođe su odlike dobrog novinara. Ukoliko ste kod sebe prepoznali barem jednu osobinu koja je karakteristična za novinara, možda će i vaš posao u budućnosti biti novinarstvo.